Mindful Yoga

“Being present without judgement in every moment”

De essentie van de Mindful Yoga les is met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu. Je bewust worden van datgene wat zich afspeelt op het fysieke, emotionele, mentale en psychische vlak zonder hier een oordeel over te hebben en te accepteren van datgene wat is.

Mindful Yoga houdt in dat er naast het uitvoeren van fysieke oefeningen veel aandacht wordt besteed aan de beweging van de adem, meditatie, het bewustwordingsproces en ontspanning.

Door het uitvoeren van verschillende fysieke oefeningen in samenspel met de beweging van de adem creëer je ruimte van binnenuit. Ruimte die er voor zorgt dat ontstane blokkades op het fysieke, emotionele, mentale en/of psychische vlak gedeeltelijk of geheel kunnen worden opgelost, waardoor de prana, de levensenergie weer vrij kan gaan stromen met als gevolg dat klachten verminderen of verdwijnen.

Tijdens de oefeningen leer je om te luisteren naar wat het lichaam, mind en/of emoties je op dat moment vertellen. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde lichamelijke klachten die je opmerkt, ervaar je bepaalde gedachtes of emoties? Je leert je er bewust van te worden, zonder hier een oordeel over te hebben en datgene wat is te omarmen, ….. het mag er zijn. Hierdoor ontstaat er rust van binnenuit. Belangrijk is dan ook niet het resultaat van de oefeningen, maar juist de weg er naar toe.

   De ontstane rust en ruimte van binnenuit zorgen er voor dat je meer in balans komt en de harmonie in jezelf ervaart.

  Het mooie van Mindful Yoga is dat alles wat je op de mat leert je ook kunt toepassen voor jezelf in het dagelijks leven.

  Een aantal voordelen van Mindful Yoga:

  • stress, zorgen en angsten nemen af
  • je kunt je makkelijker en dieper ontspannen
  • je voelt je fitter en energieker
  • er ontstaat een positiever beeld van jezelf en je omgeving
  • je kunt makkelijker meebewegen met gebeurtenissen in je leven
  • je komt meer in je kracht
  • je leert je grenzen kennen en aangeven
  • je wordt je bewust van wat goed is voor jou op dit moment
  • je leert luisteren naar je hart
  • je komt beter in contact met je (ware)zelf, je kern

  “being present without judgement in every moment”